Monday, 5 December 2011

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


Tahun                                    :           1
Bidang                                  :           Membuat corak dan rekaan
Aktiviti                                   :           Titisan
Tema                                     :           Alam benda
Tajuk                         :           Meembuat titisan corak
Masa                          :           30 minit ( minggu pertama )
Jenis-jenis media     :           Alatan              :           berus dan palet
                                               Bahan              :           Kertas lukisan dan warna air.

Bahan Bantu Mengajar:       Contoh-contoh karya yang bercorakkan teknik titisan                                                   terancang.   

EMK                            :           Elemen kreativiti, dan inovatif
                                                Elemen keusahawanan


Standard kandungan

1.    Bahasa Seni Visual yang terdapat pada alam ciptaan Tuhan, objek buatan manusia dan karya seni.
2.    Aplikasi pengetahuan, kefahaman dan kemahiran bahasa Seni Visual.
3.    Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian dan teknologi dalam karya seni.
4.    Apreasiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa Seni Visual.


2.1      Persepsi Estetik        Murid dapat mengenal, menamakan dan memahami bahasa                                             Seni Visual yang terdapat pada karya seni.
                                              
           2.1.1    Unsur Seni

                       2.1.1.2             Warna -           asas.
                       2.1.1.3             Jalinan -           tampak


           2.1.2    Prinsip rekaan

                       2.1.2.1             Kepelbagaian –warna kontra
                       2.1.2.2             Pergerakan ritma


2.2      Aplikasi Seni :           Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa Seni   
                                                    Visual dalam menghasilkan karya seni
                                              

           2.2.1    Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media.
                       2.2.1.2             Bahan -           kertas lukisan dan warna air
                       2.2.1.3             Alatan  -           berus, palet dan gunting.
           2.2.2    Menyatakan teknik penggunaan media dalam penghasilan corak teknik titisan
                       2.2.2.1             Teknik titisan ( corak tidak terancang )


2.3      Ekspresi Kreatif   :    Murid dapat menghasilkan pengetahuan, kefahaman dan
              kemahiran bahasa Seni Visual dalam menghasilkan karya  
               seni.

           2.3.1    Mempelbagaikan bahan secara kreatif
           2.3.1    Menghasilkan corak  teknik titisan tidak terancang.


2.4      Apresiasi Seni       :     Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri                                           dan rakan berpandukan bahasa Seni Visual.

           2.4.1    Mempamerkan hasil karya yang dihasilkan
           2.4.2    Menceritakan karya sendiri secara lisan
           2.4.3    Menghargai karya sendiri dan rakan.

FASA
AKTIVITI
AKTIVITI GURU
AKTIVITI MURID
CATATAN
Permulaan/ Mencungkil Idea
5 min
1.    Menunjukkan jari-jari.
2.    Melihat dan mengenal pasti cara pengerakkan jari-jari.
3.    Menerangkan unsur warna dan membuat corak dan rekaan.
1.    Guru meminta murid menunjukkan jari-jari mereka
2.    Guru menunjukan cara untuk pengerakkan jari-jari.
Contoh: satu jari- anak yang baik.
3.    Guru menghubungkaitkan contoh karya  titisan dengan teknik titisan.

1.    Murid menunjukan jari-jari mereka.
2.     Murid memerhatikan cara untuk pengerakkan jari..
3.    Murid memberi respon.
Strategi / Teknik :
Pengerakkan
Jari-jari

Media :
 Karya titisan

Menstruktur/ Menstruktur Semula
10 min
1.  Sediakan bahan-
     bahan iaitu
     seperti sekeping
     kertas lukisan,
     berus palet
     dan warna air
     ( warna asas).
2.  Bancuh warna   
      asas dengan air
      berasingan    
      dalam palet.
3. menunjukkan cara
    untuk
    membasahkan
    kertas lukisan.
      
1.  Guru berbincang  
    dengan murid tentang
    penggunaan warna  
    asas  dalam
    penghasilan corak
    teknik titisan.
2. Mengedarkan kertas
    lukisan.
3.  Guru menyediakan   
     bahan warna asas  
     untuk teknik titisan.
4. Guru menunjukkan cara
    untuk membasahkan
    kertas lukisan.
1.  Murid  
     berbincang 
    dengan guru
    tentang
    penggunaan  
    warna asas
    dalam     
    penghasilan
    corak teknik  
    titisan.
2.  Murid
     mendapat
     kertas lukisan.
3.  Murid bancuh
     warna asas
     dengan air
     berasingan   
     dalam palet.
4.  Murid
     membasahkan
     kertas lukisan.

Aplikasi  Idea
10 min
1.    Murid menghasilkan corak teknik titisan dengan bimbingan guru berdasarkan langkah-langkah berikut.

1. Guru membimbing
    murid menghasilkan
    corak   teknik titisan.
   
   

1.  Murid
     menitiskan cat
     air pada
     permukaan     
     kertas lukisan.   
2. Murid  
    menitiskan cat
    air dari atas  
    dengan jarak
   yang berbeza ke
    kertas lukisan 
    untuk
    mendapatkan
    kesan yang
    berbeza.
3. Murid diminta
    mengulang  
    langkah  satu
   dan dua dengan
   menggunakan  
    warna asas bagi
   mendapatkan
   corak yang
   berbeza secara
   titisan itu.

Refleksi
5 min
1. Murid
    mengeringkan
    hasil kerja sambil
    dipantau oleh
     guru.

1. Guru membuat
    rumusan dan memberi
    cadangan agar murid
    menggunakan hasil
    karya mereka untuk
    dijadikan satu baju yang
    bercorak kreatif.

1. Murid
    mempamerkan
    dan bercerita
    tentang hasil
    kerja sendiri.No comments:

Post a Comment